SC ROMAJA SRL-Autoturism

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC ROMAJA ABC SRL vinde prin negociere directă următorul bun mobil: -Autoturism Peugeot 206, an fabricație 2000, transmisie manuală, tracţiune faţă, culoare albastru, 1997 cm3, motorină, la prețul de pornire, 4.521,52 lei, exclusiv TVA Ofertele pot fi formulate şi depuse la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2 sau pot fi transmise pe fax la nr. 0254-226006, până la data de 28.04.2017. Orice informaţii sunt la dispoziţia eventualilor cumpărători la…

Spatii Comerciale Sc Nomentana SRL

Descrierea societăţii: Denumire: SC NOMENTANA SRL Adresa: Vulcan, str. Parcul Octogon, nr. 9, bl. Z, sc. 2, ap. 17, jud. Hunedoara Nr. înregistrare la O.R.C Hunedoara: J 20/125/1999 Cod de identificare fiscală: 11574394   Obiectul licitaţiei : „ SPAŢIU COMERCIAL”   3.Descrierea activului : Imobilul este proprietatea SC NOMENTANA SRL şi este situat în Vulcan, str. Aleea Salcâmilor, nr. 7, bl. N2, jud. Hunedoara, fiind înscris în Cartea Funciară după cum urmează : – CF nr. 60431 a Municipiului Vulcan…

Spatii Comerciale SC NOMENTANA SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC NOMENTANA SRL organizează licitaţie publică în data de 28.04.2017, ora 1200, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea următorului bun imobil:   – Spaţiu Comercial situat în Vulcan, str. Aleea Salcâmilor, nr. 7, bl. N2, jud. Hunedoara, având suprafaţa de 48.46mp la preţul de pornire 56.523 lei (echivalent 12.500 euro) – Spaţiu Comercial compus din construcţii+teren situat în Vulcan, str. Prepeliţiei, nr. 2, jud. Hunedoara, la…

Motocompresor SC KREDIV SRL

– „Motocompresor KAESER M38”, an fabr. 2000, preţ 7.335 lei; Preţurile sunt stabilite exclusiv TVA. Ofertele pot fi depuse la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2 sau prin fax la nr. 0254-226006, până la data de 20.04.2017, ora 1200. Informaţii la tel 0254.226006 sau 0722.344744

Spatii Comerciale SC CÎMPUL PÎINII SRL

Descrierea societăţii: Denumire: SC CÎMPUL PÎINII SRL Adresa: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A, cam 411/1, jud. Hunedoara Nr. înregistrare la O.R.C Hunedoara: J20/502/2013 Cod de identificare fiscală: 3499062   2.Obiectul licitaţiei : SPAŢIU COMERCIAL (Cugir, str. Al. I.Cuza, bl. L1, nr. 2, ap. 2 şi ap. 3)   1.Descrierea activului: Imobilul este proprietatea SC Cîmpul Pîinii SRL şi este situat în Cugir, str. Al. I.Cuza, bl. L1, nr. 2, ap. 2 şi ap. 3, jud. Alba, fiind înscris…

Bunuri mobile SC CÂMPUL PÎINII SRL

Descrierea societăţii: Denumire: SC CÎMPUL PÎINII SRL Adresa: Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37 A, cam 411/1, jud. Hunedoara Nr. înregistrare la O.R.C Hunedoara: J20/502/2013 Cod de identificare fiscală: 3499062   2.Obiectul licitaţiei : bunuri mobile (vitrine frigorifice şi utilaj injectat celuloză)   3.Descrierea activelor :       Vitrina Basia Este o vitrina frigorifica orizontala ideala pentru expunerea si păstrarea produselor de carmangerie, a preparatelor din carne si lactate. Atât suprafaţa de expunere cat si depozitul de marfa sunt realizate din…

Spatiu Comercial SC HYGEIA

Descrierea societăţii: Denumire: SC Hygeia Dava Com SRL – în faliment, in bankruptcy, en faillite Adresa: Mun. Deva, str. M. Eminescu, bl. 1, ap. 1, jud. Hunedoara Nr. înregistrare la O.R.C Hunedoara: J20/902/1992; Cod de identificare fiscală: 2115201.   Obiectul vânzării : CONSTRUCŢIE – SPAŢIU COMERCIAL CU DESTINŢIE INIŢIALĂ DE FARMACIE   Descrierea activului             Proprietatea imobiliară evaluată constă în construcţie – spaţiu comercial cu destinaţia iniţială farmacie, înscrisă în Cartea Funciară nr. 60351 Veţel, nr. cad. 803, fiind situată…

Babi Super SRL-Complex turistic STREI

DESCRIEREA ACTIVULUI : „COMPLEX TURISTIC STREI”   Ansamblul imobiliar „Complex turistic Strei” este proprietatea SC BABI SUPER SRL şi este situat în localitatea Simeria Veche, nr. FN, jud. Hunedoara, pe malul râului Strei, în apropiere de DN7, fiind înscris în CF nr.60296 Simeria nr. top 691/2; 972/1; 972/2; 973/1; 972/1.972/2.973/2. Activul imobiliar propus pentru vânzare cuprinde : teren arabil inclus în intravilanul loc. Simeria, îngrădit, în suprafaţă totală de 26.000 mp, structurat astfel : – suprafaţă construită    =   1.580…

SC Heaven’s Company SRL

  Descrierea societăţii: Denumire: SC HEAVEN,S COMPANY SRL Sediul social: Hunedoara, str. Ion Luca Caragiale, nr. 1bis, jud. Hunedoara Nr. înregistrare la O.R.C Alba Iulia: J20/1071/2005 Cod de identificare fiscală: 17724512   Obiectul vânzării : „Hotel + Restaurant și Terase”   Descrierea activului: Imobilul este proprietatea SC Heaven,S Company SRL şi este situat în Hunedoara, str. Ion Luca Caragiale, nr. 1bis, jud. Hunedoara, fiind înscris în C.F. nr. 61406 Hunedoara, nr. top 2170/86/1/1, teren în suprafață de 548 mp și…