Complex Union SC CORVINUL SA

Descrierea societăţii: Denumire: SC CORVINUL SA – în faliment, in bankruptcy, en faillite Adresa: Hunedoara, str. Moldovei, nr. 4, jud. Hunedoara Nr. înregistrare la O.R.C Hunedoara: J20/52/1991 Cod de identificare fiscală: 2126065   Obiectul vânzării : COMPLEX UNION   Descrierea activului Imobilul este proprietatea SC CORVINUL SA şi este situat în Hunedoara, B-dul Dacia, nr. 17, jud. Hunedoara, înscris în Cartea Funciară nr. 61349 Hunedoara, nr. top 2170/172/a (nr. CF vechi: 5358/a). Proprietatea imobiliară „Complex Union”  este situată în zona…

Complex Union SC CORVINUL SA

  „INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC CORVINUL SA, organizează în data de 23.02.2018, ora 1100, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, licitaţie publică pentru vânzarea imobilului  Complex Union – apartament 2, compus din și parter – parțial, etaj 1 și etaj 2, în suprafață construită desfășurată de 1.382 mp, situat în centrul Municipiului Hunedoara, B-dul Dacia, nr. 17. Preţul de pornire este de 1.247.750 lei și nu include tva. Garanţia de participare…

Utilaje exploatare lemn SC TIMSO TOOLS SRL

Descrierea societăţii: Denumire: TIMSO TOOLS SRL – societate în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement Sediul social: Sat Sadu, Comuna Sadu, str. Izvorului, nr. 11, jud. Sibiu Nr. înregistrare la O.R.C Alba Iulia: J32/456/2010 Cod de identificare fiscală: 27197703   Obiectul vânzării : gater, circular stivuit, instalație exhaustare și funicular Wiessen Descrierea activelor: Gater vertical 32 țoli cu diametrul maxim al bușteanului de 85 cm. Lungimea pânzelor de debitare este de 1.700 mm cu întinderea biglelor manual. Acâionarea gaterului este…

Utilaje exploatare lemn SC TIMSO TOOLS SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC TIMSO TOOLS SRL organizează licitaţie publică cu strigare în data de 15.02.2018, ora 1100, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru următoarele utilaje specifice exploatării lemnului :   Instalatie exhaustare        = 6.100 lei Gater vertical 32 țoli       = 2.160 lei Funicular Wiessen          = 69.270 lei Prețurile de pornire sunt cele menționate. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini…

Bunuri mobile- utilaje forestiere SC FORESTA COMPLEX SRL

1.Descrierea societăţii: Denumire: SC FORESTA COMPLEX SRL Adresa: Cugir, str. Cloșca, nr.42 , jud. Alba. Nr. înregistrare la O.R.C Hunedoara: J01/1301/2005 Cod de identificare fiscală: 18155660   Obiectul vânzării: utilaje   Descrierea activelor: Conform constatărilor evaluatorului, la data inspecţiei efectuate, starea tehnică a bunurilor era funcțională.   Nr. crt. Denumire Nr. buc. Valoare unitară-lei 1. Centrală 1 1.550,00 2. Mașină tâmplărie 1 530,00 3. Capsator Nikena 1 810,00 4. Capsator H90-CH90 1 830,00 5. Fierăstrău PkS250P 1 1.700,00 6. Mașină…

Bunuri mobile-utilaje forestiere SC FORESTA COMPLEX SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC FORESTA COMPLEX SRL vinde la licitaţie publică, organizată la sediul său din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, în data de 15.12.2017, ora 1100   : Nr. crt. Denumire Nr. buc. Valoare unitară-lei 1. Centrală 1 1.240,00 2. Maşină tâmplărie 1 424,00 3. Capsator Nikena 1 648,00 4. Capsator H90-CH90 1 664,00 5. Fierăstrău PkS250P 1 1.360,00 6. Maşină de ascuţit 1 1.960,00   Preţurile menţionate nu conţin TVA. Bunurile mobile se…

Complex Turistic Strei SC BABI SUPER SRL

DESCRIEREA ACTIVULUI : „COMPLEX TURISTIC STREI” SC BABI SUPER SRL.   Ansamblul imobiliar „Complex turistic Strei” este proprietatea SC BABI SUPER SRL şi este situat în localitatea Simeria Veche, nr. FN, jud. Hunedoara, pe malul râului Strei, în apropiere de DN7, fiind înscris în CF nr.60296 Simeria nr. top 691/2; 972/1; 972/2; 973/1; 972/1.972/2.973/2. Activul imobiliar propus pentru vânzare cuprinde : teren arabil inclus în intravilanul loc. Simeria, îngrădit, în suprafaţă totală de 26.000 mp, structurat astfel : – suprafaţă…

Complex Turistic Strei SC BABI SUPER

SP Insolvent Consult SPRL Deva în calitate de lichidator judiciar al SC BABI SUPER SRL – în faliment, anunţă vânzarea directă a ansamblului imobiliar:   „COMPLEX TURISTIC STREI” situat în loc. Simeria Veche, FN, jud. Hunedoara înscris în CF nr.60296 Simeria   Complexul se întinde pe o suprafaţă de 26.000 mp şi cuprinde următoarele construcţii: 3 vile (Vila ANNE, Vila MARIA, Vila CARMEN), căsuţă simplă din lemn, anexe (clădire spălătorie duşuri, grupuri sanitare camping, magazii-beciuri, şopron ambalaje, magazie combustibil, magazii…

Modul bilologic SC KLARIN ALP SRL

Descrierea societăţii: Denumire: SC KLARIN ALP SRL Adresa: Alma, com. Alma, str. Mihai Eminescu, nr.118, jud. Sibiu Nr. înregistrare la O.R.C: J32/961/2009 Cod de identificare fiscală: 26271356 Obiectul vânzării prin licitaţie publică: MODUL BIOLOGIC TRATARE APE UZATE PMT GERMANIA – TIP BDE/DL 3. Descrierea bunului : Modul biologic tip BDE/DL – 1820/24 -Z, este destinat pentru tratarea apelor uzate menajere provenite de la o comunitate medie de locuitori şi are o capacitate maximă de 150m3/zi. Modulul cu discuri de  fabricaţie…

Modul Biologic SC KLARIN APL SRL

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC KLARIN ALP SRL organizează licitaţie publică cu strigare în data de 23.02.2018, ora 1200, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru: MODUL BIOLOGIC TRATARE APE UZATE PMT GERMANIA – TIP BDE/DL  destinat pentru tratarea apelor uzate menajere provenite de la o comunitate medie de locuitori şi cu o capacitate maximă de 150m3/zi. Modulul cu discuri a fost achiziţionat în 2011, include cupe de alimentare şi sistem de evacuare…