Bunuri mobile-Utilaje CP

,, Insolvent Consult SPRL lichidator judiciar al SC CÎMPUL PÎINII SRL organizează licitaţie publică în data de 02.07.2019, ora 11:00. la sediul lichidatorului din Deva, str.M.Eminescu, nr11, ap.2, pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile: –Vitrină BASIA la preţul de pornire de 619 lei; –Vitrină frigorifică verticală PAROS, 2 buc, la preţul de pornire de 950 lei/buc; –Vitrină orizontală Kinga la preţul de pornire de 641lei; Preţurile menţionate nu conţin TVA. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de…

Sediu administrativ Krediv

 „INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC KREDIV SRL organizează licitaţie publică în data de 03.10.2018, ora 1200, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea următorului imobil: – Ansamblu imobiliar” (sediu administrativ, atelier mecanic, punct trafo, anexe, platformă betonată), situat în Anina, str. Ponor, nr. 1, jud. Caraş-Severin, teren 52.197 mp, preţ de pornire de 441.855 lei; Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi…

Spațiu comercial CÎMPUL PÎINII

  „INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC CÎMPUL PÎINII SRL organizează licitaţie publică în data de 15.07.2019, ora 1100, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea următoarelor imobile: – Spaţiu comercial, situat în str. 21 Decembrie 1989, nr. 152, bl. HD4, jud. Alba, 124 mp, la preţul de pornire de 140.849 lei; Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi orice informaţii la tel 0254.226006…

Spațiu comercial Hygeia Dava Com

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC HYGEIA DAVA COM SRL organizează licitaţie publică în data de 24.07.2019, ora 1000, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea următorului imobil: Construcţie – Spaţiu comercial cu destinaţia iniţială farmacie fiind situat intravilan, în zona centrală a localităţii Mintia, str. Căminului, nr. 118, jud. Hunedoara, învecinându-se cu Şcoala Generală cu clasele I-IV şi Căminul Cultural din sat Mintia, la preţul de pornire de 60.550 lei. Garanţia de participare…

Imobil compus din constructii+Teren intavilan Devarom

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC DEVAROM PRODCONSTRUCT SRL organizează licitaţie publică în data de 01.08.2019, ora 1200, la sediul lichidatorului judiciar din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, jud. Hunedoara, pentru vânzarea următoarului imobil, situate în Sat Sântandrei, str. Intrarea Cernei, nr. 5, jud. Hunedoara: – Imobil compus din construcţii (hale, magazii, birouri, copertină, platformă betonată) + teren intravilan de 8.386 mp, la preţul de pornire de 315.875 lei; Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din…

terenuri Adept

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC ADEPT SRL vinde la licitaţie publică, organizată la sediul său din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, în data de 22.03.2019, ora 1100 următoarele imobile: Terenuri arabile extravilan – Cristur, jud. Hunedoara, la pretul total de 287.000 lei Teren nr. cad. 61843, s. 5.200 mp Teren nr. cad. 61841, s. 8.800 mp Teren nr. cad. 61812, s. 3.600 mp Teren nr. cad. 61824, s. 4.600 mp Teren nr. cad. 61813, s. 5.400…