SC CARMAN DC PREST- FABRICA PRODUSE CARNE

  „INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC CARMAN DC PREST SRL, anunță vânzarea prin negociere directă a imobilului :          „FABRICĂ PRODUSE DIN CARNE”    Imobil situat în Orăștie, str. Luncii.nr3, jud. Hunedoara, înscris în CF nr. 62571 Orăştie și compus din teren în suprafaţă măsurată de 4.376 mp şi construcţii reprezentate de clădire birouri, magazie, anexa, secție de productie, platform betonata. Suprafata fabricii este de 878,70 mp.  Preţul de pornire este de 765.000 lei, exclusiv t.v.a. Ofertele de cumpărare pot…

Terenuri SC Apullum Cons SA

Insolvent Consult SPRL lichidator judiciar al SC APULLUM CONS SA organizează licitaţie publică în data de 09.11.2018, ora 1200, la sediul lichidatorului din Deva, str.M.Eminescu, nr.11, ap.2, pentru vânzarea următoarelor imobile: Terenuri intravilane situate în Alba Iulia, str. Alexandru I.Cuza, jud. Alba: Teren CF 2474, s. 1.326 mp = 38.640 lei Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi orice informaţii la tel 0254.226006 sau 0722.344744.

Bunuri mobile-Utilaje CP

,, Insolvent Consult SPRL lichidator judiciar al SC CÎMPUL PÎINII SRL organizează licitaţie publică în data de 19.12.2018, ora 11:00. la sediul lichidatorului din Deva, str.M.Eminescu, nr11, ap.2, pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile: –Vitrină BASIA la preţul de pornire de 774 lei; –Vitrină frigorifică verticală PAROS, 2 buc, la preţul de pornire de 1.188 lei/buc; –Vitrină orizontală Kinga la preţul de pornire de 801lei; Preţurile menţionate nu conţin TVA. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul…

Sediu administrativ Krediv

 „INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC KREDIV SRL organizează licitaţie publică în data de 03.10.2018, ora 1200, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea următorului imobil: – Ansamblu imobiliar” (sediu administrativ, atelier mecanic, punct trafo, anexe, platformă betonată), situat în Anina, str. Ponor, nr. 1, jud. Caraş-Severin, teren 52.197 mp, preţ de pornire de 441.855 lei; Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire. Caietul de sarcini şi…

Unitate alimentație publică ATEȘ TIGARET

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC ATES TIGARET IMPORT EXPORT SRL organizează licitaţie publică în data de 15.11.2018 ora 1300, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea proprietăţii imobiliare – construcţii : Unitate de alimentaţie publică + anexe (cabană de locuit, grup sanitar, staţie carburanţi, magazie de lemne) situate în sat Ilia, str. Traian, DN 7. Terenul este proprietatea Statului Român şi nu face obiectul vânzării. Preţul de pornire este de 85.972 lei, exclusiv tva.…

Spații comerciale CÎMPUL PÎINII

  „INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC CÎMPUL PÎINII SRL organizează licitaţie publică în data de 07.12.2018, ora 1100, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea următoarelor imobile: –  Spaţiu comercial, situat în Cugir, str. Al. I. Cuza, bl. L1, nr. 2, ap. 2 şi ap. 3, jud. Alba, compus din 2 apartamente, 64,33 mp (ap. 2) şi respectiv 45,37 mp (ap. 3), la preţul de pornire de 25.391,07 euro. – Spaţiu comercial,…

Spațiu comercial Hygeia Dava Com

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC HYGEIA DAVA COM SRL organizează licitaţie publică în data de 14.12.2018, ora 1000, la sediul lichidatorului din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, pentru vânzarea următorului imobil: Construcţie – Spaţiu comercial cu destinaţia iniţială farmacie fiind situat intravilan, în zona centrală a localităţii Mintia, str. Căminului, nr. 118, jud. Hunedoara, învecinându-se cu Şcoala Generală cu clasele I-IV şi Căminul Cultural din sat Mintia, la preţul de pornire de 63.737 lei. Garanţia de participare…

Imobil compus din constructii+Teren intavilan Devarom

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC DEVAROM PRODCONSTRUCT SRL organizează licitaţie publică în data de 29.11.2018, ora 1300, la sediul lichidatorului judiciar din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, jud. Hunedoara, pentru vânzarea următoarului imobil, situate în Sat Sântandrei, str. Intrarea Cernei, nr. 5, jud. Hunedoara: – Imobil compus din construcţii (hale, magazii, birouri, copertină, platformă betonată) + teren intravilan de 8.386 mp, la preţul de pornire de 332.500 lei; Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din…

terenuri Adept

„INSOLVENT CONSULT SPRL lichidator judiciar al SC ADEPT SRL vinde la licitaţie publică, organizată la sediul său din Deva, str. M. Eminescu, nr. 11, ap. 2, în data de 14.12.2018, ora 1100 următoarele imobile: Terenuri arabile extravilan – Cristur, jud. Hunedoara, la pretul total de 287.000 lei Teren nr. cad. 61843, s. 5.200 mp Teren nr. cad. 61841, s. 8.800 mp Teren nr. cad. 61812, s. 3.600 mp Teren nr. cad. 61824, s. 4.600 mp Teren nr. cad. 61813, s. 5.400…