Servicii

Societatea noastră oferă servicii de specialitate în următoarele domenii :

  • consultanţă în domeniul insolvenţei
  • întocmire plan de reorganizare
  • reorganizare judiciară
  • lichidare judiciară
  • recuperare de creanţe
  • lichidare voluntară