Spatii industriale SC FORICON SA

  1. Descrierea societăţii:

Denumire: FORICON SA societate în reorganizare

Sediul social: Deva, str. Dorobanţilor, nr. 28, jud. Hunedoara

Nr. înregistrare la O.R.C: J20/31/1991

Cod de identificare fiscală: RO 2113650

 

2. Obiectul vânzării : Incinte industriale

Descrierea activului:

  1. INCINTĂ INDUSTRIALĂ – LABORATOR CRISTUR

Imobilul este înscris în CF 72536 Deva, cu teren în suprafață de 4.712 mp, nr. cad 72536 și construcții cu nr. cad 72536 – C13 laborator cu suprafața construită la sol de 52 mp,  nr. cad 72536 – C14 magazie cu suprafața construită la sol de 206 mp, nr. cad 72536 – C15 magazie cu suprafața construită la sol de 122 mp,  nr. cad 72536 – C16 magazie cu suprafața construită la sol de 17 mp.

Proprietatea este situată în Cristur, F.N., jud. Hunedoara, zona periferică, cu teren în suprafață de 4.712 mp din care 40% reprezintă drum de acces având lățimea de 8 m (1.994 mp drum și 2.718 mp suprafața incintei).

CONSTRUCȚIILE:

Laborator (C13) an construire 1980, regim înălțime parter, suprafața 52 mp, înălțime de 3 m, fundații reduse, zidărie din cărămidă, acoperiș tip terasă cu învelitoare din tablă, tencuieli drișcuite, uși și ferestre metalice, instalații electrice.

Magazie (C14) an construire 1984, regim înălțime parter, suprafața 206 mp, înălțime de 3 m, fundații reduse, stâlpi metalici, închideri și compartimentări cu tablă ondulată, acoperiș pe forme metalice cu învelitoare din tablă ondulată, pardoseli beton, tâmplărie metalică, instalații electrice.

Magazie (C15) an construire 1984, regim înălțime parter, suprafața 122 mp, înălțime de 4 m, fundații reduse, stâlpi metalici, închideri și compartimentări cu tablă ondulată, acoperiș pe forme metalice cu învelitoare din tablă ondulată, pardoseli beton, tâmplărie metalică, instalații electrice.

Magazie (C16) an construire 1984, regim înălțime parter, suprafața 17 mp, înălțime de 2,4 m, fundații reduse, suprastructură baracă metalică, închideri cu tablă ondulată, acoperiș din tablă ondulată, pardoseli beton, tâmplărie metalică, instalații electrice.

Având în vedere concluziile evaluatorului propunem vânzarea imobilului , prin licitaţie publică, având ca preţ de pornire valoare evaluată de  197.822 lei.

Preţul de pornire a licitaţiei nu include T.V.A., se vinde cu scutire de tva conform prevederilor fiscale în vigoare, respectiv dispozițiile art. 292, alin. 2, lit. f) Cod Fiscal.

2.INCINTĂ INDUSTRIALĂ – SEDIU CRISTUR

Imobilul este înscris în CF 61076 Deva, cu teren în suprafață de 4.598 mp, nr. top 787-789/x și construcții cu nr. top 787-789/x-C1 – sediu și  nr. top 787-789/x-C2 – atelier.

Proprietatea „Incintă industrială – sediu” este situată în Cristur, F.N., jud. Hunedoara, zona periferică, cu teren intravilan în suprafață de 4.598 mp , plan, cu formă regulată și acces din strada Ulița Mare. Deschiderea la stardă este de cca 90 ml, terenul este îngrădit cu formă trapezoidală și dimensiuni de cca 90m x 51m.

CONSTRUCȚIILE:

Sediu: an construire 1999, regim înălțime parter, suprafața 193,62 mp, înălțime de 2,39 m, cu compartimentare în 14 încăperi. Fundații reduse, zidărie portantă din cărămidă cu fisuri, pereți din cărămidă cu fisuri, planșee din beton majoritatea încăperilor cu tavan suspendat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă cutată, fără jgeaburi și burlane și tip terasă cu hidroizolație clasică pentru restul încăperilor, tencuieli drișcuite și soclul din mozaic spălat, tencuieli gletuite și zugrăvite cu vopsea lavabilă, placaj cu faianță. Apa s-a infiltrat la fundații, ca rezultat fiind fisurile în pereți în câteva încăperi. Pardoselile din birouri sunt din parchet, iar în holuri și scările de acces sunt din gresie. Tâmplăria este din lemn. Dispune de instalații electrice, instalații de alimentare cu apă din puț propriu cu hidrofor, încălzire cu centrală termică proprie cu calorifere din oțel și sobe de teracotă cu combustibil solid.  Nu sunt grupuri sanitare în zona birourilor, nu este branșată la apa curentă, la canalizare din rețeaua stradală existentă și la alimentarea cu gaz metan.

Atelier: an construire 1980, regim înălțime parter, suprafață 160 mp, înălțime 2,98 m, cu compartimentare în 5 încăperi. Fundații continue din beton sub ziduri, suprastructura din confecție metalică dublată la interior cu zidărie din BCA și bolțari din zgură, planșee din azbociment ondulat, acoperiș tip șarpantă în două ape cu învelitoare din tablă ondulată, nu există finisaje exterioare, finisaje interioare tencuieli, pardoseli din beton, tâmplărie metalică, instalații: curent și forță. Starea actuală bună.

Birouri și magazii: an construire 1980, regim înălțime parter, suprafață 81,51 mp, înălțime 2,39 m, compartimentare în 6 încăperi. Fundații continue din beton, sub ziduri, zidărie din bolțari de zgură și BCA, pereți din zidărie din bolțari de zgură și BCA, planșee din beton, birourile au tavan suspendat. Acoperiș: construcție metalică tip șopron din stâlpi din țeavă și pane din profile laminate și învelitoare din tablă zincată cutată. Biroul 1 și 2 sunt sub șopron, iar magaziile 3,4,5,6 sunt construite în interiorul barăcii metalice care are suprafață totală de  60 mp. Finisaje exterioare din tencuieli drsicuite, finisaje interioare cu zugrăveli cu vopsea lavabilă și zugrăveli obișnuite în magazie. Pardoseli din parchet în birouri, din beton și dușumele din lemn în magazii. Tâmplărie din lemn și metal. Stare actuală bună.

Baracă metalică:  an construire 1976, regim înălțime parter, suprafață 22,5 mp, înălțime 4,0 m. Suprafață construită 60 mp, înălțime 6 m redusă printr-un planșeu din tablă la 2,75 m pe o suprafață de 22,5 m. Pe diferența de suprafață de 37,5 mp s-au transformat în magazii, evaluate anterior la Birouri și magazii. Prezintă fundații reduse din BCA, cu suprastructură din metal, închideri și învelitoare cu tablă cutată.

Baracă organizare șantier: an construcție 1976, regim înălțime parter,  suprafață 86,24 mp, înălțime 2,4 m. Fundații reduse, suprastructură din lemn, închideri și compartimentări din PFL căptușit cu vată minerală, planșee din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă, nu are finisaje exterioare, finisaje interioare cu vopsea, pardoseli din beton, tâmplărie din lemn, încălzire cu sobe.

Baracă organizare șantier: an construcție 1976, regim înălțime parter,  suprafață 173,28 mp, înălțime 2,4 m. Fundații reduse, suprastructură din lemn, închideri și compartimentări din PFL căptușit cu vată minerală, planșee din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă, nu are finisaje exterioare, finisaje interioare cu vopsea, pardoseli din beton, tâmplărie din lemn, încălzire cu sobe.

Baracă organizare șantier: an construcție 1976, regim înălțime parter,  suprafață 146,30 mp, înălțime 2,4 m. Fundații reduse, suprastructură din lemn, închideri și compartimentări din PFL căptușit cu vată minerală, planșee din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă, nu are finisaje exterioare, finisaje interioare cu vopsea, pardoseli din beton, tâmplărie din lemn, încălzire cu sobe.

Având în vedere concluziile evaluatorului propunem vânzarea imobilului, prin licitaţie publică, având ca preţ de pornire valoare evaluată de  625.007 lei.

Preţul de pornire a licitaţiei nu include T.V.A., se vinde cu scutire de tva conform prevederilor fiscale în vigoare, respectiv dispozițiile art. 292, alin. 2, lit. f) Cod Fiscal.

3.INCINTĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZIT CARBURANȚI CRISTUR

Imobilul este înscris în CF 61078 Deva, cu teren în suprafață de 785 mp, nr. top 731-732/2/1 și construcții cu nr. top 731-732/2/1 -C1 – depozit carburanți și  nr. top 731-732/2/1 -C2 – rampă spălare.

Proprietatea „Incintă industrială – depozit carburanți” este situată în Cristur, F.N., jud. Hunedoara, zona rurală periferică, cu teren intravilan în suprafață de 785 mp, în pantă, cu formă neregulată și acces din strada neasfaltată str. Vâlcelei, drum public, stradă înfundată. Nu s-au putut constata limitele de proprietate.

Construcțiile:

Sediu: an construire 1972, fundații ba, zidărie din BCA și bolțari pe înălțime de 3m și gard de sârmă pe înălțime de 2m. Închideri și compartimentări din zidărie de bolțari pe 3 laturi și pe o latură zid de sprijin din ba. Instalații electrice debranșate.

Rampa nu mai există.

Având în vedere concluziile evaluatorului propunem vânzarea imobilului, prin licitaţie publică, având ca preţ de pornire valoare evaluată de  29.459 lei.Preţul de pornire a licitaţiei nu include T.V.A., se vinde cu scutire de tva conform prevederilor fiscale în vigoare, respectiv dispozițiile art. 292, alin. 2, lit. f) Cod Fiscal.

4.INCINTĂ INDUSTRIALĂ 2 – MAGAZIE ȘI DEPOZIT PETREȘTI

Imobilul este înscris în CF 70569 Sebeș, cu teren în suprafață de 1.697 mp, nr. top 890/2/1/1 și construcția cu nr. top 890/2/1/1, cad C1.

Proprietatea „Incintă industrială 2” este situată în Petrești, str. Energiei, jud. Alba, zona periferică, terenul este plan, formă de triunghi și acces din str. Frumoasa, drum public, cu deschiderea la stradă de cca. 40 ml.

CONSTRUCȚIA:  Magazie de ciment (Atelier tâmplărie): an construire 1973, regim înălțime parter, compartimentare în 3 încăperi, suprafață 304 mp, înălțime 3,59 m. Este prevăzută cu rampa de descărcare materiale pe toată lungimea clădirii, pe latura spre drum, înălțime 1,44 m față de nivelul terenului, cu o lățime de1,40 m. Fundații continue din beton, sub ziduri, suprastructură cu elevație din beton cu înălțimea 1,44 m, zidărie din bolțari de zgură, închideri și compartimentări cu pereți din zidărie din bolțari de zgură până la înălțimea de 1,8 m, iar până șa înălțimea de 3,70 m sunt din lemn cu geam obișnuit. Planșee din lemn, cu excepția încăperii 3 care nu are tavan, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din plăci ondulate de azbociment, fără jgheaburi și burlane. Nu are finisaje exterioare, finisajele interioare sunt cu tencuieli inferioare și spoieli cu var. Pardoseli din beton în atelier, tâmplărie din lemn cu geam termopan. Dispune de instalații de iluminat, dar n are instalații sanitare și nici de încălzire. Starea actuală este satisfăcătoare, cu fisuri, infiltrații, igrasie și lipsa de elemente de acoperiș și învelitoare pe porțiuni.

Sarcini: liber de sarcini.

Având în vedere concluziile evaluatorului propunem vânzarea imobilului, prin licitaţie publică, având ca preţ de pornire valoare evaluată de  144.833 lei.

Preţul de pornire a licitaţiei nu include T.V.A. se vinde cu scutire de tva conform prevederilor fiscale în vigoare, respectiv dispozițiile art. 292, alin. 2, lit. f) Cod Fiscal.

Modalitatea şi condiţiile propuse pentru vânzare sunt prevăzute în Regulamentul nr. 4/16.04.2018 anexat prezentului raport.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Denumire *
Email *
Pagină web