Spatii industriale SC FORICON SA

  1. Descrierea societăţii:

Denumire: FORICON SA societate în reorganizare

Sediul social: Deva, str. Dorobanţilor, nr. 28, jud. Hunedoara

Nr. înregistrare la O.R.C: J20/31/1991

Cod de identificare fiscală: RO 2113650

 

2. Obiectul vânzării : Incinte industriale

Descrierea activului:

  1. INCINTĂ INDUSTRIALĂ – LABORATOR CRISTUR

Imobilul este înscris în CF 72536 Deva, cu teren în suprafață de 4.712 mp, nr. cad 72536 și construcții cu nr. cad 72536 – C13 laborator cu suprafața construită la sol de 52 mp,  nr. cad 72536 – C14 magazie cu suprafața construită la sol de 206 mp, nr. cad 72536 – C15 magazie cu suprafața construită la sol de 122 mp,  nr. cad 72536 – C16 magazie cu suprafața construită la sol de 17 mp.

Proprietatea este situată în Cristur, F.N., jud. Hunedoara, zona periferică, cu teren în suprafață de 4.712 mp din care 40% reprezintă drum de acces având lățimea de 8 m (1.994 mp drum și 2.718 mp suprafața incintei).

CONSTRUCȚIILE:

Laborator (C13) an construire 1980, regim înălțime parter, suprafața 52 mp, înălțime de 3 m, fundații reduse, zidărie din cărămidă, acoperiș tip terasă cu învelitoare din tablă, tencuieli drișcuite, uși și ferestre metalice, instalații electrice.

Magazie (C14) an construire 1984, regim înălțime parter, suprafața 206 mp, înălțime de 3 m, fundații reduse, stâlpi metalici, închideri și compartimentări cu tablă ondulată, acoperiș pe forme metalice cu învelitoare din tablă ondulată, pardoseli beton, tâmplărie metalică, instalații electrice.

Magazie (C15) an construire 1984, regim înălțime parter, suprafața 122 mp, înălțime de 4 m, fundații reduse, stâlpi metalici, închideri și compartimentări cu tablă ondulată, acoperiș pe forme metalice cu învelitoare din tablă ondulată, pardoseli beton, tâmplărie metalică, instalații electrice.

Magazie (C16) an construire 1984, regim înălțime parter, suprafața 17 mp, înălțime de 2,4 m, fundații reduse, suprastructură baracă metalică, închideri cu tablă ondulată, acoperiș din tablă ondulată, pardoseli beton, tâmplărie metalică, instalații electrice.

Având în vedere concluziile evaluatorului propunem vânzarea imobilului , prin licitaţie publică, având ca preţ de pornire valoare evaluată de  168.149 lei.

Preţul de pornire a licitaţiei nu include T.V.A., se vinde cu scutire de tva conform prevederilor fiscale în vigoare, respectiv dispozițiile art. 292, alin. 2, lit. f) Cod Fiscal.

2.INCINTĂ INDUSTRIALĂ – SEDIU CRISTUR

Imobilul este înscris în CF 61076 Deva, cu teren în suprafață de 4.598 mp, nr. top 787-789/x și construcții cu nr. top 787-789/x-C1 – sediu și  nr. top 787-789/x-C2 – atelier.

Proprietatea „Incintă industrială – sediu” este situată în Cristur, F.N., jud. Hunedoara, zona periferică, cu teren intravilan în suprafață de 4.598 mp , plan, cu formă regulată și acces din strada Ulița Mare. Deschiderea la stardă este de cca 90 ml, terenul este îngrădit cu formă trapezoidală și dimensiuni de cca 90m x 51m.

CONSTRUCȚIILE:

Sediu: an construire 1999, regim înălțime parter, suprafața 193,62 mp, înălțime de 2,39 m, cu compartimentare în 14 încăperi. Fundații reduse, zidărie portantă din cărămidă cu fisuri, pereți din cărămidă cu fisuri, planșee din beton majoritatea încăperilor cu tavan suspendat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă cutată, fără jgeaburi și burlane și tip terasă cu hidroizolație clasică pentru restul încăperilor, tencuieli drișcuite și soclul din mozaic spălat, tencuieli gletuite și zugrăvite cu vopsea lavabilă, placaj cu faianță. Apa s-a infiltrat la fundații, ca rezultat fiind fisurile în pereți în câteva încăperi. Pardoselile din birouri sunt din parchet, iar în holuri și scările de acces sunt din gresie. Tâmplăria este din lemn. Dispune de instalații electrice, instalații de alimentare cu apă din puț propriu cu hidrofor, încălzire cu centrală termică proprie cu calorifere din oțel și sobe de teracotă cu combustibil solid.  Nu sunt grupuri sanitare în zona birourilor, nu este branșată la apa curentă, la canalizare din rețeaua stradală existentă și la alimentarea cu gaz metan.

Atelier: an construire 1980, regim înălțime parter, suprafață 160 mp, înălțime 2,98 m, cu compartimentare în 5 încăperi. Fundații continue din beton sub ziduri, suprastructura din confecție metalică dublată la interior cu zidărie din BCA și bolțari din zgură, planșee din azbociment ondulat, acoperiș tip șarpantă în două ape cu învelitoare din tablă ondulată, nu există finisaje exterioare, finisaje interioare tencuieli, pardoseli din beton, tâmplărie metalică, instalații: curent și forță. Starea actuală bună.

Birouri și magazii: an construire 1980, regim înălțime parter, suprafață 81,51 mp, înălțime 2,39 m, compartimentare în 6 încăperi. Fundații continue din beton, sub ziduri, zidărie din bolțari de zgură și BCA, pereți din zidărie din bolțari de zgură și BCA, planșee din beton, birourile au tavan suspendat. Acoperiș: construcție metalică tip șopron din stâlpi din țeavă și pane din profile laminate și învelitoare din tablă zincată cutată. Biroul 1 și 2 sunt sub șopron, iar magaziile 3,4,5,6 sunt construite în interiorul barăcii metalice care are suprafață totală de  60 mp. Finisaje exterioare din tencuieli drsicuite, finisaje interioare cu zugrăveli cu vopsea lavabilă și zugrăveli obișnuite în magazie. Pardoseli din parchet în birouri, din beton și dușumele din lemn în magazii. Tâmplărie din lemn și metal. Stare actuală bună.

Baracă metalică:  an construire 1976, regim înălțime parter, suprafață 22,5 mp, înălțime 4,0 m. Suprafață construită 60 mp, înălțime 6 m redusă printr-un planșeu din tablă la 2,75 m pe o suprafață de 22,5 m. Pe diferența de suprafață de 37,5 mp s-au transformat în magazii, evaluate anterior la Birouri și magazii. Prezintă fundații reduse din BCA, cu suprastructură din metal, închideri și învelitoare cu tablă cutată.

Baracă organizare șantier: an construcție 1976, regim înălțime parter,  suprafață 86,24 mp, înălțime 2,4 m. Fundații reduse, suprastructură din lemn, închideri și compartimentări din PFL căptușit cu vată minerală, planșee din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă, nu are finisaje exterioare, finisaje interioare cu vopsea, pardoseli din beton, tâmplărie din lemn, încălzire cu sobe.

Baracă organizare șantier: an construcție 1976, regim înălțime parter,  suprafață 173,28 mp, înălțime 2,4 m. Fundații reduse, suprastructură din lemn, închideri și compartimentări din PFL căptușit cu vată minerală, planșee din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă, nu are finisaje exterioare, finisaje interioare cu vopsea, pardoseli din beton, tâmplărie din lemn, încălzire cu sobe.

Baracă organizare șantier: an construcție 1976, regim înălțime parter,  suprafață 146,30 mp, înălțime 2,4 m. Fundații reduse, suprastructură din lemn, închideri și compartimentări din PFL căptușit cu vată minerală, planșee din lemn, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă, nu are finisaje exterioare, finisaje interioare cu vopsea, pardoseli din beton, tâmplărie din lemn, încălzire cu sobe.

Având în vedere concluziile evaluatorului propunem vânzarea imobilului, prin licitaţie publică, având ca preţ de pornire valoare evaluată de  625.007 lei.

Preţul de pornire a licitaţiei nu include T.V.A., se vinde cu scutire de tva conform prevederilor fiscale în vigoare, respectiv dispozițiile art. 292, alin. 2, lit. f) Cod Fiscal.

3.INCINTĂ INDUSTRIALĂ – DEPOZIT CARBURANȚI CRISTUR

Imobilul este înscris în CF 61078 Deva, cu teren în suprafață de 785 mp, nr. top 731-732/2/1 și construcții cu nr. top 731-732/2/1 -C1 – depozit carburanți și  nr. top 731-732/2/1 -C2 – rampă spălare.

Proprietatea „Incintă industrială – depozit carburanți” este situată în Cristur, F.N., jud. Hunedoara, zona rurală periferică, cu teren intravilan în suprafață de 785 mp, în pantă, cu formă neregulată și acces din strada neasfaltată str. Vâlcelei, drum public, stradă înfundată. Nu s-au putut constata limitele de proprietate.

Construcțiile:

Sediu: an construire 1972, fundații ba, zidărie din BCA și bolțari pe înălțime de 3m și gard de sârmă pe înălțime de 2m. Închideri și compartimentări din zidărie de bolțari pe 3 laturi și pe o latură zid de sprijin din ba. Instalații electrice debranșate.

Rampa nu mai există.

Având în vedere concluziile evaluatorului propunem vânzarea imobilului, prin licitaţie publică, având ca preţ de pornire valoare evaluată de  25.040 lei.Preţul de pornire a licitaţiei nu include T.V.A., se vinde cu scutire de tva conform prevederilor fiscale în vigoare, respectiv dispozițiile art. 292, alin. 2, lit. f) Cod Fiscal.

4. DEPOZIT CÂRNEȘTI (STAȚIE DE BETOANE)

Descrierea activului:

Imobilul este situat în sat Cârnești, comuna Totești, FN, jud. Hunedoara și este compus din:

TEREN INTRAVILAN suprafață totală de 4.612 mp, după cum urmează:

– înscris în CF 61177 Totești, în suprafață de 261 mp, teren neîmprejmuit;

– înscris în CF 61178 Totești, în suprafață de 4.351 mp, împrejmuit cu gard din beton și gard din sârmă

Terenul are formă neregulată și drum de acces pe o alee din DN68.

 

CONSTRUCȚII: 

Magazie nr. cad. topo 61178-C1: anul construirii 1970, regim înălțime parter, suprafață construită 23 mp, înălțime 3,4 m, grad de seismicitate 6, infrastructură cu fundații reduse, suprastructură din bolțari de zgură și bca, planșe din ba, învelitoare bituminoasă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, finisaje interioare și exterioare din tencuieli, pardoseli din beton, tâmplărie din metal.

Stare satisfăcătoare

Magazie nr. cad. topo 61178-C2: anul construirii 1970, regim înălțime parter, suprafață construită 6 mp, înălțime 2,67 m, grad de seismicitate 6, infrastructură cu fundații reduse, suprastructură din bolțari de zgură și bca, planșe din ba, învelitoare bituminoasă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, finisaje interioare și exterioare din tencuieli, pardoseli din beton, tâmplărie din metal.

Stare satisfăcătoare

Laborator nr. cad. topo 61178-C3: anul construirii 1970, regim înălțime parter, suprafață construită 23 mp, înălțime 2,4 m, grad de seismicitate 6, infrastructură cu fundații reduse, suprastructură din bolțari de zgură și bca, planșe din ba, învelitoare bituminoasă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, finisaje interioare din tencuieli și placat cu faianță în zona de probe, finisaje exterioare din tencuieli, pardoseli din beton și gresie în zona de probe, tâmplărie din metal.

Stare de degradare

 

 

Magazie atelier nr. cad. topo 61178-C4: anul construirii 1970, regim înălțime parter, suprafață construită 93 mp, înălțime 2,5 m, grad de seismicitate 6, infrastructură cu fundații reduse, suprastructură din bolțari de zgură și bca, planșe din ba, învelitoare bituminoasă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, finisaje interioare și exterioare din tencuieli, pardoseli din beton, tâmplărie din metal și lemn.

Stare de degradare

Prețul de pornire a licitației nu include T.V.A., se vinde cu aplicarea cotei de tva conform prevederilor fiscale în vigoare art. 291 sau cu taxare inversă dacă cumpărătorul este înregistrat în scopuri de tva, conform art. 331 Cod Fiscal

Pretul  de pornire a licitației: 195.639 lei, exclusiv tva.

5. SEDIU ȘANTIER BEIUȘ

Descrierea activului

Imobilul este situat în Beiuș, str. Burgundia Mică, nr. 18, jud. Bihor și este compus din:

CONSTRUCȚII: 

Sediu șantier nr. cad. topo 104400-C1: anul construirii 1970, regim înălțime parter, suprafață construită 152 mp, înălțime 2,5 m, grad de seismicitate 6, infrastructură cu fundații reduse – fisuri în pereți, suprastructură din zidărie bca, închideri și compartimentări din pereți din zidărie, acoperiș din șarpantă din ferme metalice, fâșii prefabricate și învelitoare din azbociment ondulat, fără jgheaburi și burlane, finisaje exterioare din tencuieli, finisaje interioare din tencuieli, lambriuri din lemn pe pereți, placaje din faianță la grup sanitar, pardoseli din parchet și dușumea din lemn birouri, dale tip mozaic venețian în hol și grup sanitar, tâmplărie din lemn, o fereastră cu geam termopan, instalații electrice de iluminat, sanitare: apă și canal, încălzire pe centrală termică pe lemne cu registre de încălzire și sobe de teracotă.

 

Cabină poartă nr. cad. topo 104400-C2: anul construirii 1970, regim înălțime parter, suprafață construită 20 mp, înălțime 2,2 m, grad de seismicitate 6, infrastructură cu fundații reduse, suprastructură din zidărie, închideri și compartimentări din zidărie, acoperiș tip terasă cu hidroizolație, finisaje exterioare din tencuieli, finisaje interioare din tencuieli, pardoseli din beton, tâmplărie din lemn și metal, instalații electrice.

Magazie ciment nr. cad. topo 104400-C3: anul construirii 1970, regim înălțime parter, suprafață construită 189 mp, înălțime 4 m, grad de seismicitate 6, infrastructură cu fundații reduse, suprastructură din baracă metalică, învelitoare și închideri laterale din tablă ondulată, acoperiș cu azbociment, finisaje exterioare – nu, finisaje interioare – nu, pardoseli din beton, tâmplărie din lemn și metal, instalații electrice.

Șopron nr. cad. topo 104400-C4: anul construirii 1970, regim înălțime parter, suprafață construită 90 mp, înălțime 2 m, grad de seismicitate 6, infrastructură cu fundații reduse, suprastructură din lemn, pe stâlpi de gard din beton, o latură este gardul din panouri de beton, acoperiș învelitoare din azbociment ondulat, finisaje exterioare – nu, finisaje interioare – nu, pardoseli din beton, tâmplărie – nu, instalații electrice – nu

Magazie nr. cad. topo 104400-C5: anul construirii 1970, regim înălțime parter, suprafață construită 270 mp, înălțime 2,7 m, grad de seismicitate 6, compusă din:

– Șopron lemn: infrastructură cu fundații reduse, suprastructură din stâlpi lemn și țeavă, cu panouri deschise pe cadre din metal și plasă împletită, închideri cu PFL – degradat, acoperiș șarpantă din lemn cu învelitoare din azbociment, finisaje exterioare – nu, finisaje interioare – nu, pardoseli din beton, instalații – nu

– Baracă metalică: infrastructură cu fundații reduse, suprastructură din metal, pardoseli beton, instalații – nu.

WC nr. cad. topo 104400-C6: anul construirii 1970, regim înălțime parter, suprafață construită 5 mp, înălțime 2,2 m, grad de seismicitate 6, infrastructură cu fundații reduse, suprastructură din zidărie cărămidă, acoperiș tip terasă cu hidroizolație clasică, finisaje interioare și exterioare din tencuieli, pardoseli din beton, tâmplărie din lemn, instalații electrice

Atelier mecanic nr. cad. topo 104400-C7: anul construirii 1970, regim înălțime parter, suprafață construită 186 mp, înălțime 3 m, grad de seismicitate 6, infrastructură cu fundații reduse, suprastructură din baracă metalică, în interior zidit pe porțiuni, , finisaje interioare – nu, finisaje exterioare – nu, pardoseli din beton, instalații – nu.

Terenul intravilan cu nr. cad./topo. 104400 în suprafață de 5.459 mp, nu face obiectul vânzării, nefiind în patrimoniul societății Foricon SA, ci în proprietatea Statului Român.

Prețul de pornire a licitației nu include T.V.A., se vinde cu scutire de TVA

Preț de pornire a licitației 235.332 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Denumire *
Email *
Pagină web